top of page

Formación dende a casa!Continuamos a nosa recompilación de cursos feitos cun dos nosos compañeiros de AGMAL, Chío Fontal. Esta formación en abril de 2019 baseouse na nosa labor como mestres e mestras de AL, tanto a nivel teórico como práctico. Afondouse en moitos temas, dende a lexislación, falando por exemplo das nosas funcións, ata os programas de intervención, contando con diversos materiais para buscarlles uso no noso quefacer diario. Como vedes, a característica común de todas as formacións é a súa funcionalidade e utilidade real no día a día.
Entradas destacadas
Entradas recientes